Nylig kunne vi lese i DT at Jørgen Wilhelmsen, kommunestyrerepresentant for Rødt i Drammen, sier nei til norsk våpenstøtte til Ukraina. Han støtter opp om det som har vært partiets linje i krigen – altså å svikte Ukraina.

I snart ett år har bombene falt og uskyldige mennesker blitt drept i Ukraina, fordi modige menn og kvinner kjemper for sin frihet. Like lenge har partiet Rødt nektet at Norge skal gi våpen til Ukraina.

Det er et ubestridelig faktum at Ukraina hadde falt i Putins hender om ikke vestlige land hadde bistått med omfattende våpenhjelp. Rødt sin politikk ville satt friheten vår i fare, fordi det er farlig for den frie verden å ikke stå opp mot stormaktsgale regimer som ikke respekterer folkeretten og som terroriserer sivile.

Ikke nok med at flertallet i Rødt nekter Ukraina våpenhjelp for å kunne forsvare sin frihet, men de ønsker også å melde Norge ut av NATO. Hatet mot USA er åpenbart sterkere enn kjærligheten til eget land!

FrP mener at Europa og resten av den frie verden har en moralsk plikt til å hjelpe Ukraina i kampen for frihet gjennom å gjøre dem i stand til å forsvare seg. Vi må vise Russland som også er vårt naboland, at vi ikke forholder oss passive når det er en grusom krig på vårt eget kontinent.