Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

 

Drammen Frp's program >>>

Jeg er ihuga Drammenspatriot og aktiv i kommunepolitikken i mer enn 30 år. Jeg er også av de som tror at kommunesammenslåingen med Svelvik og Nedre Eiker kan bli svært bra for de tre kommunene. Det er imidlertid et stort MEN: Vi må vokte oss vel for at vi skal bli et nytt Oslo - slik Ap, SV og MDG ønsker.
Vår hovedstad har siden siste valg vært styrt av et flertall bestående av Ap, MDG og SV. Det har gitt innbyggerne en betydelig utgiftsøkning i form av eiendomsskatt og bompenger. Det har også vært en rekke skandaleoppslag om eiendomsetat, skolesektor og vettløs pengebruk på pr-kampanjer for Oslos miljøpolitikk. Gater er stengt, p-plasser er fjernet, og man har brukt mange millioner på såkalte «utekontor» som ingen bruker.
Det er en kommuneøkonomi helt ute av kontroll.
I sentrum av Oslo (utenom Aker brygge) er det stadig færre som handler og butikker legger ned. 
En annen sak er eldreomsorgen, hvor de rød/grønne har brukt mange millioner kroner på å legge ned veldreven gode private sykehjem – som både beboere og pårørende har vært meget godt fornøyd med.
Jeg kunne også skrevet mye om innvandringsproblemet, som de rød /grønne i Oslo har mistet helt kontroll på. Vold, gjenger og bilbranner er blitt dagligdags. Det hele er ganske tragisk.
Er det noen fare for at dette skal skje i Drammen? Ja.
Før ferien var jeg i en paneldebatt med de øvrige partiers ordførerkandidater. Da ble vi bedt om å svare på hva som var vår favoritt by. Både MDG, SV og Ap (og Venstre) tok frem Oslo som et eksempel til etterfølgelse! Dersom velgerne i nye Drammen kommune gir disse partiene sin støtte vil vi få vesentlige endringer. Løfter om ingen eiendomsskatt og null bomring vil bli glemt dagen etter valget når SV og MDG setter press på Ap.

Handlingsprogram for Drammen FrP  -  2019 - 2023

 

Drammen FrP
Hovedprioriteringer
Pleie og Omsorg
Helse, rus og barnevern
Sosialtjenester og NAV
Miljø og byutvikling
Plan og bygningssaker
Barnehager.
Skolefritidsordningen. Grunnskolen.
Samferdsel.
Innvandring.
Kultur og fritid.
Næringsliv

Drammen FrPs kommunestyregruppe 

1

Ulf Erik Knudsen

Gruppleder

2

Hilde Hovengen

 

3

Knut Gjerde

 

4

Øystein Lauritzen

 

5

Kristin Løvaas Gjerde

 

6

Lavrans Kierulf

 

Vara

Tanja Vatnås 

 
 

Roger Thomas Volden 

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


Du kan nå meg lett gjennom min Facebook side (klikk på ikonet nederst på siden), eller sende mail på ulf.erik.knudsen(alfakrøll)gmail.com

Jeg har ikke fast kontortid på rådhuset i Drammen, men møter kan avtales pr mail.