Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Et flertall i bystyret, alle utenom Fremskrittspartiet, har tatt til orde for å bygge ny konsertsal i «Harmonien». Initiativet ble lansert for et par år siden av Høyres ordførerkandidat, Fredrik Haaning. Prislappen er ikke avgjort, men avheng av hvilke alternativ som velges anslått  kan komme opp i ca. 150 millioner millioner kroner. Altså i verste fall prisen av en ny skole. Det hender jo også at offentlige prosjekter blir dyrere enn planlagt.

UEK Slideshow 08FrP har ved flere anledninger, senest i juni i år, fremmet forslag om å skrinlegge prosjektet.  Men vi har blitt nedstemt hver gang.

Jeg tviler ikke på at Drammen Symfoniorkester ønsker seg et nytt bygg som de kan øve og holde konserter i, og at kor og korps synes det ville være fint. Men med store behov i andre sektorer som skole og helse skal dette prioriteres?

Fra før av har kommunen teater med flere saler, en rekke kirker, Union med flere saler, en rekke skoler begynner også få nye bygg med aulaer som egner seg utmerket for musikk. Det er også slik at snart står det store nye hotellet på Strømsø ferdig – med en hovedsal som egner seg for konserter og har kapasitet til 500 publikummere.

Drammen har flere store prosjekter på gang. Blant annet trengs ca. en halv milliard til ny bybro. Enda mer om det i tillegg skal bygges ekstra gangbroer (slik Ap, SV og MDG vil). Ny skole på Åskollen skal finansieres, og behovene etter «ekteskapet» med Nedre Eiker skal øke kraftig – med 1.000 millioner bare i begynnelsen av 2020-tallet (blant annet til helse sektoren). Listen kan gjøres lenger.

Vi skal selvfølgelig vedlikeholde konsertlokalene i Harmonien – men å bygge ut for nærmere 150 millioner meningsløst mener FrP.

FrP Small

I slutten av november 2018 vedtok bystyrets flertall gratis parkering i Drammens p-hus fra kl. 16 på hverdager, kl.12 på lørdager og gratis på søndager. En hyggelig håndsrekning til byens befolkning, som åpenbart kan gi positive effekter for både handel, restauranter og kulturliv i sentrum. Et godt tiltak, selv om det neppe er godt nok til å motvirke de negative effekter av en mulig bomring, og de stadig økende parkeringsavgiftene på gateplan.

Fremskrittspartiet har lenge ivret for gratis parkering etter kl. 16, og det er hyggelig at vi fikk med oss Høyre og KrF på dette. Selv om det kun gjelder i p-hus. FrP mener primært at det bør være gratis to timers parkering i hele byen på dagtid og at det ikke skal innkreves avgift etter kl 16 – hverken på gateplan eller i p-hus.

Velgerne bør merke seg at de Ap, SV og Sp ikke støttet selv denne lille håndsrekningen til sentrum som vi fikk flertall for. Det gir grunnlag for å spørre om disse partienes bekymringer for sentrum, som har kommet til utrykk i innlegg i avisene, kun er prat uten reelt innhold.

FrP er som sagt glad for at det nå er flertall for gratis parkering i P-hus på kveld og helg. Vi vil fortsette kampen for byens sentrum. Både for ytterligere kutt i p-avgifter og for flere p-plasser.

En del innbyggere i Drammensområdet har reagert på at vårt felles renovasjonsselskap RfD nå halverer tømmingen av søppel på sommeren. Hvis man ønsker samme frekvens i tømmingen som før må man betale 500 kroner ekstra for en vanlig husstand.

Dette er ikke noe RfD har vedtatt selv, men kommer som følge av politisk behandling i de kommunene som eier RfD. Når saken ble behandlet i Drammen bystyret var det kun Fremskrittspartiet som ville opprettholde den gamle ordningen med sommertømming av husholdningsavfall hver uke.

Sommer er jo en spesiell tid hvor varme kan medføre betydelige luktproblemer fra matsøppel. F.eks. rekeskall, grillmat osv. med tilhørende tilstrømming av smådyr og insekter. Mange har også omtalt saken i sinte ordelag i sosiale media. Dette har vi stor forståelse for.

Noe av grunnen til at ordningen med sommertømming ble lagt om skulle være hensynet til miljøet. FrP stiller oss spørrende til dette – i og med at søppelbiler fortsatt skal rundt i byen hver uke fordi man kan bestille ekstra tømming (om man har råd).