Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

I bystyret i Drammen er Fremskrittspartiet det eneste parti som har tatt til orde for klare innstramminger i innvandringen og full stans i inntaket av nye flyktninger.

Drammen har over år hatt en massiv innvandring. Byen er nå, så vidt jeg vet, nr. 2 i Norge mht innvandrerandel. Hva har dette gitt oss?
Blant annet betydelige behov for «redningspakker» for Fjell, som den største innvandrerbydelen. Der har skattebetalerne måttet finansiere en rekke spesialtiltak – jeg har ikke den endelige summen men vi nærmer oss vel 100 millioner. Vi har utfordringer på skoler med høy innvandrertetthet og vi har en ikke ubetydelig arbeidsledighet. Sosialhjelpsutbetalingene har akselerert enormt, og kommunens administrasjon og det politiske flertall står lamslåtte å ser på.

UEK 2019 03Barnefattigdom er det skrevet mye om i lokalavisen, uten at man har trengt skikkelig inn i det som er sakens kjerne: For mange innvandrere og for dårlig intergering. Når man ikke er integrert og i jobb - og skaffer seg et høyt antall barn - er konsekvensen fattigdom. Dette er grunnleggende logisk.
Det at det er mange barnefødsler i enkelte grupper av innvandre, og at det også er store problemer med fattigdom i samme grupper, henger sammen.
Noe av løsningen ligger i informasjon om god familieplanlegging og prevensjon, men det handler også om innvandrermiljøenes egen evne til å fokusere på integrering.

Debatten så langt tyder på at FrP er det eneste partiet som har tatt inn over seg at byen har et problem – og at vi nå må trå på bremsepedalen. Det er klart at kommunen får store utgifter over tid, og derfor nå må stoppe inntaket av flere flyktninger.

I bystyret har jeg påpekt at det ikke har gått helt til helvete i Drammen, som det har gjort i Oslo med bilbranner, knivstikking, voldtekter, gjenger som herjer og slike ting. Men vi er ikke på langt nær så gode på integrering som det vi tror i Drammen. Innvandrere og folk med innvandrerbakgrunn er i hovedsak fraværende fra de kulturelle og sosiale møteplassene som etniske nordmenn møtes på, men dominerende i NAV-statistikker, deler av kriminalstatistikker og frafall fra videregående skoler, drop-out i videregående skole osv.

Vi har sett en enorm oppblomstring av hijabbruk, og sågar kan man møte kvinner i burka i vår by. Alt tyder på at det er langt å gå for å oppnå integrering.

Pressen og sosiale media har i den siste tiden vært full av saker som forteller oss at Buskerudbypakke 2 (BBP2) med tilhørende bomringer er død. Hadde det enda vært så vel!  Vedtaket i Nedre Eiker kommunestyre ble gjort med kun en stemmes overvekt.  I Øvre Eiker og Lier har alle partier utenom FrP støttet bomringen og i Drammen har Høyre flere ganger nektet å stemme konkret over saken. Dette til tross for at partiets ordførerkandidat påstår at partiet er imot bomringen. Hva jeg mener om Høyre i denne saken skal jeg komme tilbake til.

Først og fremst synes det klart for meg at om det blir et flertall av Arbeiderpartiet, SV, KrF, Venstre og MDG 9. september så kommer bompakka tilbake. Stemmer man på disse partiene kan man ikke bli forundret over å måtte ut med anslagsvis 15.000 kr pr bil pr år for normal bruk (fra nesteår). Stemmer du på bompartier får du bommer! Så enkelt er det!

Når det gjelder Høyre vil jeg rose Nedre Eiker Høyre for å tatt et klart standpunkt mot bom. Problemet er at deres kollegaer i Øvre Eiker og Lier ønsker bompakke. Likeså har vi ikke fått noe klart svar på hva Drammen Høyre mener. Ordførerkandidat Haaning sier de er imot bom – etter valget i september. Men det er også et faktum at Høyres gruppe Drammen en rekke ganger har det siste året har stemt imot forslag fra FrP om å skrinlegge BBP2 og bompengepakka. Forvirret? Det er vi også.

Høyre i Drammen har også tidligere vinglet i spørsmålet om bompenger. De var veldig mot når de fikk valgt Tore Oppdal Hansen som ordfører, for senere å bli noen av de som ivret mest for bompenger (med politikere som Paule og Baumann). Haaning var også, senest i 2018, en sterk forsvarer av bompenger.

Jeg vil gjerne tro på Drammen Høyre når de sier de går til valg på å si nei til bomring, men det er ikke lett. Fremskrittspartiet har til sammenligning hatt samme syn på bompakkene helt siden forslaget dukket opp rett etter tusenårsskiftet. Vi har vist at oss kan du stole på!

FrP Small

I slutten av november 2018 vedtok bystyrets flertall gratis parkering i Drammens p-hus fra kl. 16 på hverdager, kl.12 på lørdager og gratis på søndager. En hyggelig håndsrekning til byens befolkning, som åpenbart kan gi positive effekter for både handel, restauranter og kulturliv i sentrum. Et godt tiltak, selv om det neppe er godt nok til å motvirke de negative effekter av en mulig bomring, og de stadig økende parkeringsavgiftene på gateplan.

Fremskrittspartiet har lenge ivret for gratis parkering etter kl. 16, og det er hyggelig at vi fikk med oss Høyre og KrF på dette. Selv om det kun gjelder i p-hus. FrP mener primært at det bør være gratis to timers parkering i hele byen på dagtid og at det ikke skal innkreves avgift etter kl 16 – hverken på gateplan eller i p-hus.

Velgerne bør merke seg at de Ap, SV og Sp ikke støttet selv denne lille håndsrekningen til sentrum som vi fikk flertall for. Det gir grunnlag for å spørre om disse partienes bekymringer for sentrum, som har kommet til utrykk i innlegg i avisene, kun er prat uten reelt innhold.

FrP er som sagt glad for at det nå er flertall for gratis parkering i P-hus på kveld og helg. Vi vil fortsette kampen for byens sentrum. Både for ytterligere kutt i p-avgifter og for flere p-plasser.

Et flertall i bystyret, alle utenom Fremskrittspartiet, har tatt til orde for å bygge ny konsertsal i «Harmonien». Initiativet ble lansert for et par år siden av Høyres ordførerkandidat, Fredrik Haaning. Prislappen er ikke avgjort, men avheng av hvilke alternativ som velges anslått  kan komme opp i ca. 150 millioner millioner kroner. Altså i verste fall prisen av en ny skole. Det hender jo også at offentlige prosjekter blir dyrere enn planlagt.

UEK Slideshow 08FrP har ved flere anledninger, senest i juni i år, fremmet forslag om å skrinlegge prosjektet.  Men vi har blitt nedstemt hver gang.

Jeg tviler ikke på at Drammen Symfoniorkester ønsker seg et nytt bygg som de kan øve og holde konserter i, og at kor og korps synes det ville være fint. Men med store behov i andre sektorer som skole og helse skal dette prioriteres?

Fra før av har kommunen teater med flere saler, en rekke kirker, Union med flere saler, en rekke skoler begynner også få nye bygg med aulaer som egner seg utmerket for musikk. Det er også slik at snart står det store nye hotellet på Strømsø ferdig – med en hovedsal som egner seg for konserter og har kapasitet til 500 publikummere.

Drammen har flere store prosjekter på gang. Blant annet trengs ca. en halv milliard til ny bybro. Enda mer om det i tillegg skal bygges ekstra gangbroer (slik Ap, SV og MDG vil). Ny skole på Åskollen skal finansieres, og behovene etter «ekteskapet» med Nedre Eiker skal øke kraftig – med 1.000 millioner bare i begynnelsen av 2020-tallet (blant annet til helse sektoren). Listen kan gjøres lenger.

Vi skal selvfølgelig vedlikeholde konsertlokalene i Harmonien – men å bygge ut for nærmere 150 millioner meningsløst mener FrP.

En del innbyggere i Drammensområdet har reagert på at vårt felles renovasjonsselskap RfD nå halverer tømmingen av søppel på sommeren. Hvis man ønsker samme frekvens i tømmingen som før må man betale 500 kroner ekstra for en vanlig husstand.

Dette er ikke noe RfD har vedtatt selv, men kommer som følge av politisk behandling i de kommunene som eier RfD. Når saken ble behandlet i Drammen bystyret var det kun Fremskrittspartiet som ville opprettholde den gamle ordningen med sommertømming av husholdningsavfall hver uke.

Sommer er jo en spesiell tid hvor varme kan medføre betydelige luktproblemer fra matsøppel. F.eks. rekeskall, grillmat osv. med tilhørende tilstrømming av smådyr og insekter. Mange har også omtalt saken i sinte ordelag i sosiale media. Dette har vi stor forståelse for.

Noe av grunnen til at ordningen med sommertømming ble lagt om skulle være hensynet til miljøet. FrP stiller oss spørrende til dette – i og med at søppelbiler fortsatt skal rundt i byen hver uke fordi man kan bestille ekstra tømming (om man har råd).