Nei til eiendomsskatt i Drammen!

I kommunevalgkampen i Drammen tar nå SV og Rødt til orde for innføring av eiendomsskatt. En skatt som Høyre, FrP og KrF fikk fjernet for over 30 år siden.

Eiendomsskatten er en usosial dobbeltbeskatning som rammer blindt. Når kommunene krever inn eiendomsskatt, tar de heller ikke høyde for hvor stor inntekt du har, noe som betyr at du får den samme summen på regningen fra kommunen uansett hvor stor betalingsevne du har. I tillegg vet vi at huseierne kan videreføre ekstrakostnaden for eiendomsskatt til leietakerne, noe som gjør at alle rammes av denne usosiale skatten. FrP mener det er feil at boligen din skal skattlegges og har derfor fremmet forslag på Stortinget for å fjerne eiendomsskatten.

I Drammen er vi glassklare på at eiendomsskatt ikke skal gjeninnføres.

Alle kommuner får overført penger fra staten for å drifte tjenestene de skal tilby sine innbyggere. Dersom en kommune ikke leverer gode nok tjenester til innbyggerne er det rett og slett fordi de ikke gjør en god nok jobb. Det er ikke noen nyhet at partiene på den sosialistiske side har en umettelig appetitt på dine og mine penger. FrP mener kommunepolitikerne må prioritere bedre, og ikke bruke folks bolig for å få kommunebudsjettet til å gå opp.

FrP mener det er et stort handlingsrom for å kutte unødvendige dyre sløseritiltak og det er mange unødvendige kostnader man kan kutte i uten at det går utover viktige velferdstjenester for folk flest.

Eiendomsskatten er svært usosial da den hverken tar hensyn til folks gjeld eller inntekt. Dette rammer spesielt familier som nylig har etablert seg og allerede sliter med økende renter og prisøkninger på strøm, drivstoff og mat. Pensjonister, lavinntektsfamilier og aleneboende vil også rammes hardere enn andre. Om man har et stort og eldre hus vil man ofte ha mye i eiendomsskatt, men det betyr ikke at man har tilstrekkelig betalingsevne.

Boligen skal være ditt hjem, ikke et skatteobjekt.