Fremskrittspartiet i Drammen ønsker løpende opptak for plass i barnehager. Når på året barnet er født, skal ikke ha betydning for når man har rett til barnehageplass. Vi har tidligere foreslått i Stortinget en nasjonal endring for dette, men dessverre ikke fått flertall. Vi har også tatt det opp i kommunestyret i Drammen – dessverre med samme resultat. Vi skal dog ikke gi oss!

Fleksibilitet og valgfrihet for den enkelte barnefamilie er viktig for å få hverdagen til å gå opp. Mange vil oppleve at en løsning som passer for noen andre, kanskje ikke er den beste løsningen for seg og sin familie. Det må vi ha et system som er tilpasset for.

I Drammen er hovedregelen slik at barn som fyller ett år senest i august det året det søkes om, har rett til å få plass i barnehage fra august. Videre kan barn som fyller ett år i september, oktober eller november, få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Om man får barn i perioden desember-juli, har man i praksis ikke rett på barnehageplass før august året etter. Selv om man kan ha flaks å få en ledig plass.

Denne opptaksordningen fører til at mange foreldre i dag ser seg nødt til å ta ulønnet permisjon for å være hjemme med barnet. Dette rammer i særlig grad kvinner.

Når på året barnet er født skal ikke ha betydning for når man har rett til barnehageplass. Dagens ordning rammer skjevt og er ikke tilpasset den tiden vi lever i.

De fleste småbarnsforeldre har nok kjent på problematikken, eller kjenner noen som blir påvirket av det rigide opptakssystemet. Det er åpenbart mange familier som ikke får planlagt som de ønsker, fordi systemet er som det er.

Folk må ha frihet til å velge å få barn når det passer dem, og ikke når det passer kommunen. Det er store individuelle forskjeller i hva den enkelte barnefamilie ønsker, og hva som passer deres situasjon best.

Noen velger å være hjemme lenger med barna sine, mens andre vil raskt tilbake til jobb igjen. Derfor er det viktig at man har muligheten til å velge dette selv. Fremskrittspartiet ønsker derfor løpende opptak for barnehager. Når på året barnet er født, skal ikke ha betydning for når man har rett til barnehageplass.

Derfor mener Drammen Frp at vi må ta ansvar for vår kommune og våre innbyggere og sikre fleksibilitet til barnefamilier i vår kommune.