Lurer du på hva du skal stemme 11. September?

Drammen FrP sier: 

 1. Ja til lavere skatter og avgifter. Nei til eiendomsskatt og bompenger.
 2. Ja til bedre økonomisk styring. Stoppe flere skandaleprosjekter som ny bybro.
 3. Ja til konkurranse og fritt brukervalg.  
 4. Ja til små og mellomstore bedrifter.
 5. Ja til flere og billigere parkeringsplasser.
 6. Ja til en serviceinnstilt kommune uten kameraderi og korrupsjon.
 7. Ja til flere private barnehager og løpende opptak.
 8. Ja til strengere krav til norskkunnskaper for ansatte i barnehage, skole og helse.
 9. Ja flere sykehjemsplasser - nei til nedlegging av sykehjem.
 10. Ja til et Drammen uten ghettoer. Stopp i mottak av flyktninger som ikke er krigsflyktninger fra Ukraina.
 11. Ja til flere boliger egnet for barnefamilier/mennesker i etableringsfasen.

Les mer om oss på Drammen FrPs facebookside: https://www.facebook.com/drammenfrp

Med vennlig hilsen Ulf Erik Knudsen Ordførerkandidat

UEK 2019 03