Drm FRP 2019 028 6574Nok en gang dukker diskusjonen om bompenger i Drammen opp. De mørkegrønne partier og parti-nomaden Ståle Sørensen ønsker å innføre bompenger over hele kommunen – på linje med Oslo. Arbeiderpartiet sier nei (om du tror på dem), og Høyre åpner for bompenger på enkeltstrekninger. I realiteten vil vel si at det man kan få bompengeringer rundt Svelvik og Konnerud – kanskje også rundt Mjøndalen, men ikke rundt Drammen sentrum, med Høyre.

Fremskrittspartiet sier et glassklart og utvetydig nei til bompenger i Drammen!

Ved forrige kommunevalg var det tusenvis av våre innbyggere som har engasjert seg i sosiale media, og aksjoner - og vi fikk et eget Nei til Bom parti. De massive reaksjonene fikk Høyre og Ap politikere til å skjelve i buksene og bli temmelig «svette».

Det er betimelig å minne om at planene som forelå i «Buskerudbypakke 2» (BBP2) med 45 bomstasjoner, og mulig kostander for en familie på 20.000-30.000 kr i året. Dette ville vært en katastrofe for vanlige bilbrukere med normale eller lave inntekter. «Pakken» ville heller ikke løst de utfordringer kommunen har inne i Drammen by.

Fremskrittspartiet har ført en årelang og ganske ensom, kamp mot Buskerudby-samarbeidet og planene om bompenger. Vi har foreslått hele samarbeidet avviklet, og når det ikke har ført frem har vi fremmet forlag om at «pakkene» må legges ut til folkeavstemning. Dessverre har dette ikke ført frem. Vi klarte imidlertid å stoppe bom-planen sist de kom opp. Det er ikke sikkert det går like bra neste gang – vi er avhengig av din støtte!