Drm FRP 2019 028 6574 w350Statsforvalteren har erklært vedtaket om å legge ned sykehjemmene Fredholt og Gulskogen for ugyldig, som følge av saksbehandlingsfeil.

Dette er bakgrunnen for at vi i høst har fått en ny saksbehandling av saken – og en mulighet til å endre det famøse vedtaket. Tirsdag 1. november møtes kommunestyret for å avgjøre saken. Dessverre ser det ut til at flertallet fortsatt står fast på at sykehjemmene skal legges ned. Firkløveret Ap, Høyre, MDG og SV vil sikre flertall for nedleggelse av sykehjemsplassene, ifølge media.

Drammen står foran en eldrebølge, dette sammen med at vi har måttet stanse utbyggingen av nytt stort sykehjem i Krokstadelva på grunn av prisene i byggebransjen, setter flertallets syn i et grelt lys.

Hva er det de tenker på? Når vi er i en situasjon hvor vi mangler sykehjemsplasser, står foran en eldrebølge og ikke har råd til den enorme investeringen et nytt sykehjem er – er det åpenbart at man ikke kan legge ned plasser vi har!

Flertallet (så langt) har sagt at Fredholt og Gulskogen skal ombygges til omsorgsboliger. Men dette løser ikke omsorgsbehovet for de svært pleietrengende på sykehjemmene!

Det er fortsatt tid til å snu! Jeg håper medlemmer av Ap, MDG, Høyre og Sv henvender seg til sine partier og oppfordrer til å tenke seg om.

Eldreomsorgen er i krise og det blir ikke bedre av at regjeringen i statsbudsjettet foreslår å fjerne ordningen med investeringstilskudd for sykehjem. Vedum og Støre har funnet utallige milliarder kroner til bistand og symbolske klimatiltak, men de har ikke funnet penger til å oppgradere sykehjemmene våre.  Så vi får ikke noe hjelp fra den kanten!