Kjære velger

Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti.
Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier.

Hovedmålet er sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep.
Det fundamentale i vårt samfunnssyn er troen på, og respekten for, det enkelte menneskets egenart og retten til å bestemme over eget liv og økonomi.
FrP er det eneste partiet som representerer reell fornyelse og som er et reelt alternativ i Drammen. Med FrP i en sentral posisjon får velgerne et bystyre som vil være ombudsmann for folk flest.

Vi tror på enkeltmennesket. Vi vil la deg fatte beslutninger som gjelder ditt eget liv. Vi vil fjerne forbud, påbud eller politisk skapte reguleringer – og dem er det mange av. Vårt verdigrunnlag representeres gjennom ord som frihet, lojalitet og folkelighet. Dette er Fremskrittspartiets sjel. Dette står vi for.

Med vennlig hilsen Drammen FrP
Jon Helgheim, leder   
Ulf Erik Knudsen, ordførerkandidat