Drammen FrP ser ikke på bevilgninger til idrett som en ren kostnad, men som en fornuftig investering for samfunnet.
Det å være i aktivitet har stor positiv innvirkning på både den fysiske og den psykiske helse.
Drammen ligger etter andre kommuner når det gjelder idrettsanlegg. FrP mener anleggssituasjonen må bedres. Haller skal tilfredsstille kravene til flerbrukshaller etter idrettens standard.
Idretten har også viktige forebyggende effekter, ved at den bidrar til at barn og ungdom holdes borte fra gaten, rus og kriminalitet. Idretten aktiviserer folk i alle aldre, og virker samlende på folk med forskjellig kulturell bakgrunn og med forskjellig funksjonsnivå.
Drammen FrP ser på idretten som en spesielt viktig del av fritidstilbudet i Drammen. Særlig ønsker vi å prioritere barne- og ungdomsidrett. Dette skjer best gjennom et nært praktisk og økonomisk samarbeid med idrettens egne organisasjoner.


Drammen FrP vil:

  • Tilrettelegge for at alle skal kunne ta del i fysiske aktiviteter.
  • Styrke samarbeidet mellom idretten og kommunen.
  • At idretten skal være en selvfølgelig medspiller i utbygging av kommunale idrettsanlegg
  • Arbeide for at ishall /innendørs isflate realiseres.
  • Tilrettelegge for private initiativ innen idrett og idrettsanlegg.