FrP mener politiets viktigste oppgave er å sikre trygghet for liv, helse og eiendom.
I dag oppklares kun en liten del av alle forbrytelser og enda færre ender med at lovbryteren får en skikkelig dom.
Ofrene for forbrytelser, de som har fått skadet helsen og/eller sin eiendom, blir gjort til ofre enda en gang, når de opplever hvor lavt straffenivået er, og hvor lite som blir gjort for at ikke tilsvarende forbrytelser skjer igjen. FrP vil prioritere samarbeid og dialog mellom kommune og politi for å gjøre Drammen til en kommune hvor innbyggerne føler trygghet for liv, helse og eiendom.
Drammen FrP vil arbeide for strengere bøter for ordensforstyrrelser, kreve tiltak mot utenlandske tiggere i politivedtekten og streng håndhevelse av grensen på 90-dager for opphold uten visum.

Drammen FrP vil:

  • Oppfordre til at politiet blir mer synlig i gatene og at politiet setter inn ”uro-patruljer” og razziaer i belastede miljøer - særlig i byens sentrum.
  • Styrke kampen mot narkotika på skolene
  • At kommunen praktiserer nulltoleranse mot alle former for hærverk, herunder tagging og/eller graffiti.
  • Styrke innsatsen mot forsøpling av byen, herunder å innføre bøter for forsøpling.
  • Vil markedsføre Drammen som en ren (og pen) by.