FrP vil legge forholdene til rette for at næringslivet får friere spillerom slik at det skapes ytterligere verdier.
Lover, løyver, konsesjoner, dispensasjoner og bevillinger legger ofte unødige hindre i veien for produksjonen. Drammen FrP ønsker derfor, så langt det er mulig, å redusere eller fjerne bruken av disse. Byråkratiet, skjemaveldet og forskriftsjungelen må reduseres.  Det er skattebetalernes penger som betaler for offentlige arbeidsplasser og det bør derfor vises respekt for dette i de offentlige forvaltningsinstitusjonene.
Drammen FrP ønsker en aktiv markedsføring av byens mangfoldige næringsliv. Ved avvikling av større festivaler skal lokalt næringsliv prioriteres foran tilreisende. Kommunen har et spesielt ansvar for å gi gode rammevilkår til sentrumshandelen og for å skape et levende sentrum. Kommunen skal derfor strekke seg langt for å imøtekomme næringslivets ønsker og fungere som et bindeledd mellom forskjellige aktører i næringslivet.
Drammen FrP vil arbeide for ast kommunen har gode digital løsning for bevillinger, tillatelser, dispensasjoner og konsesjoner.
Drammen FrP vil videreføre dagens liberale skjenkepolitikk.
FrP mener forholdene må bedres for de som driver med varetransport og leveranser til næringslivet. I all kommunal planlegging skal det tas hensyn til, og legges til rette for dette.

Drammen FrP vil:

  • Sørge for at det legges til rette for nødvendige arealer for næringsutvikling.
  • Arbeide for flere studieplasser i Drammen, med fokus på utdannelse innen fagområder som underbygger bærekraft.
  • Avvikle samarbeidet med Byen vår Drammen
  • Videreføre dagens liberale skjenkepolitikk.