I dagens samfunn er det vanlig at begge foreldre ønsker eller må arbeide, og det er derfor nødvendig at det finnes et trygt tilbud til de yngste elevene før og etter undervisningen.
SFO skal ikke gi undervisning eller være en barnehage, men skal være et trygt og trivelig oppholdssted med lekemuligheter.
Drammen har meget god erfaring med at idrettslag driver ordninger som alternativ til skolenes SFO-tilbud, og ønsker tilsvarende tilbud velkommen.

Drammen FrP vil:

  • Sikre at alle barneskoler har et tilfredsstillende SFO-tilbud.
  • Være positive til idrettslag som vil drive SFO-tilbud, såkalte IFO.
  • Arbeide for at ingen enkeltgrupper prioriteres utover det som følger av loven.
  • At det settes krav at ansatte i SFO skal beherske norsk B2.