Drammen FrP er bekymret over at stadig flere, også mange unge, sliter med psykiske plager og sykdom. Vi vil derfor prioriterer en styrking av tilbudet innen psykisk helse. Fortsatt er det for mange som faller ut av utdanningsløp og arbeidsliv som følge av sine plager. Behandlingstilbudet må tilpasses den enkelte pasient.
Mange av de som i dag sliter med psykisk sykdom kan behandles utenfor institusjon med tett faglig oppfølging. Samtidig må det være tilstrekkelig kapasitet for de pasientene som har behov for institusjonsopphold.
Et differensiert tilbud er avgjørende for å redusere bruk av tvang og tung medisinering i psykiatrien. Drammen FrP vil prioritere tidlig oppfølging og behandling.
Det må være en selvfølge at både private og offentlige tjenestetilbydere kan benyttes i behandlingsforløpet, både for å redusere ventetidene og for å få på plass mangfoldet og en sunn konkurranse basert på kvaliteten i tjenestene som pasientene skal mota. Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp må få et eget døgnåpent mottak, der de kan møte opp uten timebestilling eller henvisning fra lege.

Drammen FrP vil:

  • Styrke samarbeidet med brukerorganisasjonene i sektoren.
  • Styrke forebyggingsarbeidet også gjennom skolehelsetjenesten.
  • Sikre psykologtjenesten i kommunen.
  • Sikre tilbud om psykiatriambulanse.
  • Opprettelse av psykiatrisk legevakt i Drammen.