Handlingsprogram for Drammen FrP  -  2019 - 2023

 

Drammen FrP
Hovedprioriteringer
Pleie og Omsorg
Helse, rus og barnevern
Sosialtjenester og NAV
Miljø og byutvikling
Plan og bygningssaker
Barnehager.
Skolefritidsordningen. Grunnskolen.
Samferdsel.
Innvandring.
Kultur og fritid.
Næringsliv