Video blogg

 

Sylvi Listhaug og Ulf Erik Knudsen

Sylvi Listhaug besøker Drammen og Elvefestivalen.
Lørdag 19. august 2023

 

Nå er det nok! (Kinoreklame)

(Dette er siste revisjon, oppdatert 24.06.23 kl. 16:30)

Alle lydfiler er lisensiert som "Creative Commons 0 License", No copyright.
Creative Commons — CC0 1.0 Universal

 

 

Ulf Erik Knudsen

Nedleggelser av sykehjem

 

Nei til bompenger

Utelivsnæringen

 

 

Lavrans Kierulf

Ta tryggheten tilbake i skolene

Bedre forhold for oss som kjører bil

Sikre veier i hele Buskerud

 

Knut Gjerde

Steinberg

 

 

Bård Hoksrud og Glenn Hole

Helse og Omsorg, Villa Skaar

 

 

Sylvi Listhaug

Strømsø torg Drammen - 1. mai 2023

 

 

Joachim B. Hansen

Små og mellomstore bedrifters vekstkår

Privatisering