Drammen SV hadde nylig et innlegg i DT (7. 12 i papiravisen) hvor man tok til orde for gjeninnføring av eiendomsskatt i Drammen. Dette er en veldig dårlig ide!

Som bystyremedlem i gamle Drammen var jeg på 90-tallet med på å avskaffe eiendomsskatten i kommunen. Jeg ser ingen grunn til at den skal gjeninnføres.

Eiendomsskatten er usosial, og rammer blindt. Når kommunene krever inn eiendomsskatt, tar de ikke høyde for hvor stort lån du har eller hvor høy inntekt du har. De baserer seg på en antakelse om at dette har folk som eier en bolig råd til. Men å eie sin egen bolig er ikke et luksusgode i Norge i dag. Fremskrittspartiet mener at boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt.

Kommunen trenger penger til gode formål (helse, skole, fattige barn osv.). Dette er gjerne begrunnelsen man hører fra politikere som vil ha eiendomsskatt. Men eiendomsskatten er på ingen måte nødvendig for å levere gode primærtjenester, og det finnes flere eksempler på kommuner uten eiendomsskatt som klarer å levere trygge og gode tjenester til innbyggerne sine. Gamle Drammen kommune klarte det i nesten 30 år. Dog var dette 30 år uten rød-grønt vanstyre.

Den viktigste oppgaven man har som lokalpolitiker er å sørge for at økonomien strekker til, slik at tjenestene til befolkningen er gode. Det er mange måter å løse dette på uten å forsyne seg grovere av innbyggernes privatøkonomi.

Hva kan kommunene gjøre istedenfor å kreve inn eiendomsskatt? Mange ting. Vi kan effektivisere og konkurranseutsette tjenester. Det spiller ingen rolle om det står kommunens navn eller et privat firmas navn på døren, så lenge folk får et godt tilbud. Bruke penger på lovpålagte tjenester først, fremfor kostbare prestisjeprosjekter og oppgaver andre enn kommunen fint kan ta seg av

Selv om kommunepolitikere som ikke klarer å prioritere i kommunebudsjettet vil ha oss til å tro at bolig er et luksusgode for de rike, er de aller fleste som eier sin egen bolig langt fra rike. Både minstepensjonister og småbarnsfamilier er blant dem som rammes når kommunen krever inn skatt på folks hjem. Vi har sett flere eksempler på at folk har måttet flytte fra huset sitt på grunn av skyhøy eiendomsskatt, eller barnefamilier som har måttet ta barna ut av barnehagen for å kunne betale eiendomsskatten. Det forteller noe om hvor usosial denne skatten faktisk er.

Eiendomsskatten rammer usosialt og uavhengig av eiernes betalingsevne. Om man er arbeidsledig eller i en periode har lave inntekter, påløper eiendomsskatten som før. Den tar heller ikke hensyn til om boligen er nedbetalt eller om man har måttet ta opp store lån for å skaffe seg en bolig. Eiendomsskatten tar heller ikke hensyn til lånekostnadene knyttet til boligen. Folk som har brukt alle sine ledige timer på å bygge et hjem til familien sin, skal ikke måtte flytte derfra fordi kommunen krever inn skyhøy eiendomsskatt.