Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Fra kommunens nettside siteres: «I fjor høst raste flere store steinblokker over den øvre stigen i Kjøsterudjuvet. Kommunen kan ikke forby folk å ferdes i juvet, men fraråder dette på det sterkeste. All ferdsel skjer på eget ansvar.

Kommunen har vært på befaring på rasstedet sammen med to geologer. Geologene observerte flere løse steinblokker nær der hvor raset hadde gått, og kommunen ble anbefalt å fjerne og sikre disse løse blokkene.

Rassikring er kostbart, og det arbeides med å avsette midler til sikringen. Det vil ta tid å få fjernet eller sikret løse steinblokker. Kommunen vil ikke gjøre andre tiltak i Kjøsterudjuvet, som for eksempel å reparere stigen, før etter sikringsarbeidet er ferdig.»

Etter hva jeg erfarer ut fra henvendelse til kommunes naturforvalter er det ikke gjort noe som helst for å få sikret juvet og få opp stigen. En vandring i juvet er en flott aktivitet både for de som bor i Drammensområdet og tilreisende. At intet er gjort for å sikre og åpne juvet er uakseptabelt. Juvet ville være spesielt attraktivt i et år der de fleste ferierer i Norge.

Jeg har henvenvendt meg til ordfører og bedt henne redegjøre for hvorfor denne tabben har oppstått, og hva hun vil gjøre for å umiddelbart igangsette sikring av juvet. Jeg har så langt ikke fått svar.