Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Vanligvis kan utestedene i Drammen holde åpent til klokken 03.30. Nå skal kundene hjem langt tidligere, enten de liker det eller ei.

Fredag i forrige uke, samme dag som Drammen kommune kunne slå fast at de har gått fire uker uten et eneste registrert smittetilfelle, stemte flertallet i kommunestyre for en kraftig innskrenking av skjenketidene. Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra FrPs åtte representanter, Venstres ene representant og en fra Nei til Bom.

Det ble besluttet at alle byens utesteder må skru igjen ølkranene før klokken er 00.30 i helgene og før midnatt på hverdager. Vedtaket er enestående i Norge. Ingen andre kommuner har fattet tilsvarende vedtak. Andre kommuner velger å åpne opp og øke skjenketidene. Vi i FrP stiller oss uforstående til dette. Vi synes det er rart å begynne med et slikt tiltak nå som det er fjerde uka på rad uten smitte. Hadde vi hatt en betydelig økning i smitte ville det kanskje være fornuftig, men i dagens situasjon hvor resten av samfunnet skal åpens opp – blir dette meningsløst.

Det har vært noen mindre hendelser med kø med for liten avstand og samling av folk på torget, men å innføre kraftig innstramming i skjenketider av den grunn er en gigantisk overreaksjon. Det vil også medføre at langt flere velger hjemmefester og nachspiel, hvor ingen holder kontroll på avstand og smittevernsregler. Det er også et problem at de nye reglene vil føre til grov forskjellsbehandling, og muligens at folk mister jobb og virksomheter går konkurs. Noen puber og restauranter lever godt med å stenge ved midnatt – de har hoveddelen av sin omsetting på dag, ettermiddag og kveld. Mens andre virksomheter er i stor grad basert på omsetning i tidsrommet 23.00-03.00. Representanter for disse har uttalt at vedtaket i kommunestyret kan bli katastrofalt.

Man kan heller ikke se bort fra at en del også kan velge å dra til andre kommuner med lengre åpningstid. Veien til Asker og Oslo er kort.