Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

En del innbyggere i Drammensområdet har reagert på at vårt felles renovasjonsselskap RfD nå halverer tømmingen av søppel på sommeren. Hvis man ønsker samme frekvens i tømmingen som før må man betale 500 kroner ekstra for en vanlig husstand.

Dette er ikke noe RfD har vedtatt selv, men kommer som følge av politisk behandling i de kommunene som eier RfD. Når saken ble behandlet i Drammen bystyret var det kun Fremskrittspartiet som ville opprettholde den gamle ordningen med sommertømming av husholdningsavfall hver uke.

Sommer er jo en spesiell tid hvor varme kan medføre betydelige luktproblemer fra matsøppel. F.eks. rekeskall, grillmat osv. med tilhørende tilstrømming av smådyr og insekter. Mange har også omtalt saken i sinte ordelag i sosiale media. Dette har vi stor forståelse for.

Noe av grunnen til at ordningen med sommertømming ble lagt om skulle være hensynet til miljøet. FrP stiller oss spørrende til dette – i og med at søppelbiler fortsatt skal rundt i byen hver uke fordi man kan bestille ekstra tømming (om man har råd).