Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

FrP Small

I slutten av november 2018 vedtok bystyrets flertall gratis parkering i Drammens p-hus fra kl. 16 på hverdager, kl.12 på lørdager og gratis på søndager. En hyggelig håndsrekning til byens befolkning, som åpenbart kan gi positive effekter for både handel, restauranter og kulturliv i sentrum. Et godt tiltak, selv om det neppe er godt nok til å motvirke de negative effekter av en mulig bomring, og de stadig økende parkeringsavgiftene på gateplan.

Fremskrittspartiet har lenge ivret for gratis parkering etter kl. 16, og det er hyggelig at vi fikk med oss Høyre og KrF på dette. Selv om det kun gjelder i p-hus. FrP mener primært at det bør være gratis to timers parkering i hele byen på dagtid og at det ikke skal innkreves avgift etter kl 16 – hverken på gateplan eller i p-hus.

Velgerne bør merke seg at de Ap, SV og Sp ikke støttet selv denne lille håndsrekningen til sentrum som vi fikk flertall for. Det gir grunnlag for å spørre om disse partienes bekymringer for sentrum, som har kommet til utrykk i innlegg i avisene, kun er prat uten reelt innhold.

FrP er som sagt glad for at det nå er flertall for gratis parkering i P-hus på kveld og helg. Vi vil fortsette kampen for byens sentrum. Både for ytterligere kutt i p-avgifter og for flere p-plasser.